Chủ TK: Trương Văn Đoàn

Số TK: 0011003188623

Chi Nhánh: Sở Vietcombank