Các chương trình
vay vốn mua nhà

Cập nhật các chương trình mới nhất của
các ngân hàng về vay vốn mua bất động sản
trên Batdongsanhn.com.vn

Lãi suất thấp nhất từ: 7,2% năm

Thời gian ưu đãi lâu nhất: 36 tháng

Thời hạn vay dài tới: 25 năm

Lãi suất thấp nhất từ: 7,2% năm

Thời gian ưu đãi lâu nhất: 36 tháng

Thời hạn vay dài tới: 25 năm

Lãi suất thấp nhất từ: 7,2% năm

Thời gian ưu đãi lâu nhất: 36 tháng

Thời hạn vay dài tới: 25 năm